16:22 02/07/2009

Lịch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của HAS, DC4 và VFC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức, thưởng cổ phiếu của HAS, DC4 và VFC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VFC từ ngày 16/4 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VFC từ ngày 16/4 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức, thưởng cổ phiếu của HAS, DC4 và VFC.

* Ngày 17/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 và thưởng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (mã HAS-HOSE).

Theo đó, ngày 14/08/2009, HAS sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6% - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Bên cạnh đó, HAS sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 14/8/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội - 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HAS vào các ngày 16, 17 và 20/7/2009.
 
* Ngày 10/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX).

Theo đó, ngày 31/7/2009, DC4 sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Cũng trong ngày 31/7/2009, DC4 sẽ gửi thư lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần DIC số 4, số 4 đường số 6 - Khu đô thị Chí Linh - thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DC4 vào các ngày 9, 10, và 13/7/2009.

* Ngày 9/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE).

Theo đó, ngày 27/7/2009, VFC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại tư vấn lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Ban tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Vinafco, số 36 đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VFC ngày 8/7, 9/7 và 10/7/2009.