10:00 02/12/2009

Lịch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của PGD và ABT

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để tạm ứng cổ tức và thưởng cổ phiếu của PGD và ABT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ABT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ABT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để tạm ứng cổ tức và thưởng cổ phiếu của PGD và ABT.

* 9/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE).

Theo đó, ngày 24/12/2009, PGD sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam - lầu 4, tòa nhà Citylight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PGD vào những ngày 10, 11 và 14/12/2009.
                
* 8/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE).

Theo đó, ABT dự kiến phát hành 1.619.999 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% - 100 cổ phiếu sẽ nhận 20 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch dự kiến là 31/12/2009 và phát hành 1.619.999 cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 20% - 100 cổ phiếu sẽ nhận 20 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền từ ngày 17/12 đến 20/12/2009 tại trụ sở công ty - ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ABT vào những ngày 9/, 10 và 11/12/2009.