17:50 02/06/2009

Lịch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của SMC và RIC

N.Anh

Sàn Tp.HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của SMC và RIC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của RIC từ ngày 18/3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của RIC từ ngày 18/3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của SMC và RIC.

* 11/6/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009, phát hành cổ phiếu thưởng và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE).

Theo đó, ngày 29/6/2009, SMC sẽ chi trả cổ tức đợt  với tỷ lệ 8% - 800 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, SMC dự kiến sẽ phát hành 3.663.353 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 3:1- cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch dự kiến là 27/7/2009.

Từ ngày 25/6/2009 - 10/7/2009, SMC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu sẽ nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC - 124 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SMC vào những ngày 12, 15 và 16/6/2009.

* 8/6 là giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE).

Theo đó, RIC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu thưởng. Tổng số cổ phiếu thưởng phát hành là 5.143.811 cổ phiếu - trong đó, số lượng phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu đã niêm yết là 1.415.566 cổ phiếu và số lượng phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa niêm yết là 3.728.245 cổ phiếu. Dự kiến ngày giao dịch là 17/8/2009.

Địa điểm đăng ký thực hiện quyền: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RIC vào những ngày 9, 10 và 11/6/2009.