17:05 19/06/2009

Lịch trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của TCR và PJT

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu của TCR và PJT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PJT từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PJT từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu của TCR và PJT.

* Ngày 30/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE).

Theo đó, ngày 30/7/2009, TCR sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 4%/mệnh giá - 400 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - tương đương tỷ lệ 10:0,4 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm là 3/8/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera - Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

* Ngày 30/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE).

Theo đó, PJT dự kiến phát hành 1.050.000 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3 - cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận được 3 cổ phiếu thường.

Đồng thời, PJT dự kiến phát hành 350.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 - cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm là ngày 30/7/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex - 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TCR và PJT vào những ngày 29, 30/6 và 1/7/2009.