10:44 20/12/2007

Licogi 16 bán đấu giá cổ phần

M.Kiều

Ngày 9/1/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá 2.017.500 cổ phần của Công ty Cổ phần Licogi 16

Ngày 9/1/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá 2.017.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) của Công ty Cổ phần Licogi 16 với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 17/12/2007 đến 11h ngày 2/1/2008 tại các đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Công ty cổ phần Licogi 16 có vốn điều lệ hiện tại là 56,5 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình...