09:42 10/01/2008

Licogi 16 bán hết cổ phần

M.Kiều

Toàn bộ 2.017.500 cổ phần của Công ty Cổ phần Licogi 16 trong phiên đấu giá diễn ra ngày 9/1/2008 đã được bán hết

Phiên đấu giá 2.017.500 cổ phần với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phiếu của Công ty Cổ phần Licogi 16 diễn ra ngày 9/1/2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được mua.

Giá đấu thành công bình quân đạt 65.459 đồng/cổ phiếu, giá đấu thành công cao nhất đạt 85.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 60.500 đồng/cổ phần. Có 626 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 27 tổ chức và 599 cá nhân.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 48 (6 tổ chức và 42 cá nhân). Tổng trị giá cổ phần bán được là 132.063.540.000 đồng.