22:27 07/10/2008

Licogi 16 được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Licogi 16 được niêm yết 13,6 triệu cổ phiếu

Ngày 7/10/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần LICOGI 16 được niêm yết 13,6 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Được biết, Licogi 16 đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu năm 2008 là 600 tỷ đồng, thay vì 830 tỷ đồng và tăng kế hoạch lợi nhuận cả năm lên 120 tỷ đồng, thay vì 100 tỷ đồng như kế hoạch đã đề ra đầu năm 2008.

Licogi 16 hoạt động trong lĩnh vực: thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng;...