10:11 12/05/2008

Liên doanh 65 triệu USD sản xuất than đen

Đức Long

Nhà máy sản xuất than đen, nguyên liệu phục vụ sản xuất lốp ôtô, sẽ được xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng vừa ký hợp đồng thành lập liên doanh sản xuất than đen với Công ty Philips Carbon Black (Ấn Độ).

Liên doanh có tổng vốn đầu tư 65 triệu USD, trong đó 3 công ty Việt Nam góp 22% vốn.

Theo dự kiến, nhà máy sản xuất than đen, nguyên liệu phục vụ sản xuất lốp ôtô, sẽ được xây dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với công suất 110.000 tấn/năm, đáp ứng được phần lớn nhu cầu trong nước (hiện mỗi năm Việt Nam phải nhập 50.000 tấn, giá trị khoảng 60.000 triệu UsD) và xuất khẩu khoảng 1/2 sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoài ra, chất thải và nguyên liệu thừa sẽ được dùng cho nhà máy điện cho công suất 16 MW.