16:16 19/07/2010

LienVietBank áp lãi suất cho vay thấp nhất 12%

Minh Đức

Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thông báo đồng loạt giảm lãi suất cho vay VND từ 0,25% - 0,30%/năm ở tất cả các kỳ hạn

Đến ngày 10/7/2010, tổng tài sản của LienVietBank đạt gần 27.000 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng.
Đến ngày 10/7/2010, tổng tài sản của LienVietBank đạt gần 27.000 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng.
Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) thông báo đồng loạt giảm lãi suất cho vay VND từ 0,25% - 0,30%/năm ở tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, mức lãi suất cho vay VND thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của ngân hàng này là 12%/năm, áp dụng đối với thời hạn cho vay từ 3 tháng trở xuống; 12,50% đối với thời hạn cho vay từ trên 3 tháng đến 6 tháng.

Đối với các khoản cho vay trung dài hạn, mức lãi suất VND thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của LienVietBank là 13,20%/năm.

Đối với các khoản cho vay nông nghiệp, nông thôn, hiện LienVietBank đang áp dụng mức lãi suất thấp nhất là 12%/năm (đã bao gồm 1% lãi suất được ngân hàng này hỗ trợ khi khách hàng trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn). Đây là chương trình hỗ trợ phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn được triển khai từ đầu năm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ tín dụng trong năm nay dự kiến là 1.200 tỷ đồng.

Đến ngày 10/7/2010, tổng tài sản của LienVietBank đạt gần 27.000 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng.