23:24 21/01/2009

LienVietBank công bố lãi 444 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kết hoạch năm 2009

Giao dịch tại LienVietBank Láng Hạ - Hà Nội.
Giao dịch tại LienVietBank Láng Hạ - Hà Nội.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và kết hoạch năm 2009.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản LienVietBank đạt 7.750 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 3.800 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.673 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng và nợ xấu bằng 0%.

Năm 2008, LienVietBank đã tạm ứng cổ tức 9%/vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng, tương đương 297 tỷ đồng.

Năm 2009, LienVietBank đã đề ra một số chỉ tiêu hoạt động chính như lợi nhuận trước thuế tăng 10%; tổng tài sản tăng 174%; tổng dư nợ tăng 243%; huy động vốn tăng 250%; phấn đấu nâng vốn điều lệ tăng từ 3.300 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Được biết, tính đến hết năm 2008, LienVietBank đã đưa vào hoạt động 11 điểm giao dịch trên toàn quốc, bao gồm 1 sở giao dịch, 5 chi nhánh và 7 phòng giao dịch.