23:52 29/03/2010

LienVietBank kỷ niệm 2 năm ngày thành lập

M.Đức

Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập và khai trương Ngân hàng Liên Việt Đà Nẵng

LienVietBank khai trương chi nhánh tại Đà Nẵng, chi nhánh thứ hai của ngân hàng này tại miền Trung.
LienVietBank khai trương chi nhánh tại Đà Nẵng, chi nhánh thứ hai của ngân hàng này tại miền Trung.
Ngày 28/3, Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập và khai trương Ngân hàng Liên Việt Đà Nẵng, chi nhánh thứ hai tại miền Trung.

LienVietBank chính thức đi vào hoạt động ngày 28/3/2008. Tính đến thời  điểm 28/3/2010, ngân hàng này đã đạt lợi nhuận lũy kế là 1.162 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 20.000 tỷ đồng với tổng dư nợ là 5.854 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 3.300 tỷ đồng lên 3.650 tỷ đồng.

Trong năm 2009, LienVietBank đã đưa vào hoạt động 4 chi nhánh mới (Chợ  Lớn, Cần Thơ, Dung Quất và Ngân hàng Liên Việt Điện tử) cùng 2 chi nhánh chính thức được cấp phép (Đà Nẵng, An Giang) bên cạnh 2 phòng giao dịch với quy mô cấp chi nhánh là Thủ Đô và Hà Đông tại Hà Nội, đạt kế hoạch 28 điểm giao dịch trong toàn quốc.

Tháng 8/2009, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành LienVietBank quyết định đẩy nhanh quá trình thành lập Tập đoàn Tài chính Liên Việt, dự kiến sẽ chính thức hóa mô hình tập đoàn vào đầu năm 2010, sớm 2 năm so với mốc 2012 đặt ra trong đề án thành lập.

Ngày 22/11/2009, đại hội đồng cổ đông bất thường của ngân hàng này đã thông qua một số kế hoạch đáng chú ý, như sáp nhập Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Cùng với lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, LienVietBank khai trương chi nhánh Đà Nẵng, là chi nhánh thứ 2 của ngân hàng này khai trương trong năm 2010.

Cũng nhân dịp này, LienVietBank đã tài trợ 5 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Him Lam, cổ đông lớn nhất của LienVietBank, tài trợ 10 tỷ đồng cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng; trao 220 tivi cho các hộ gia đình nghèo tại thành phố Đà Nẵng.