16:03 09/12/2009

LienVietBank lãi 542 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm

N.Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009

Giao dịch tại chi nhánh của LietVietBank.
Giao dịch tại chi nhánh của LietVietBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009.

Theo đó, lợi nhuận lũy kế 11 tháng năm 2009 của LienVietBank đạt 542 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch lợi nhuận 465 tỷ đồng cho cả năm 2009, tổng tài sản đạt 15.302 tỷ đồng. LienVietBank dự kiến đạt 560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2009.

Trong tháng 11/2009, LienVietBank đã chính thức việc hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.650 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông bất thường ngày 22/11/2009 của LienVietBank cũng đã thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam, sử dụng vốn và trả nợ vốn, tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi và thông qua chủ trương phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần cho đối tác nước ngoài.