17:00 24/11/2009

LienVietBank lãi gần 480 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm

P.V

Tính đến ngày 31/10/2009, lợi nhuận của LienVietBank đạt 478,6 tỷ đồng – đạt 103% kế hoạch cả năm 2009

Giao dịch tại chi nhánh của LietVietBank.
Giao dịch tại chi nhánh của LietVietBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2009.

Cụ thể, tính đến hết tháng 10/2009, tổng tài sản của LienVietBank đạt 15.245 tỷ đồng, tăng 7.497 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2008 và đạt 109% kế hoạch năm 2009.

Huy động vốn đạt 10.799 tỷ đồng, tăng 6.999 tỷ đồng, tương đương tăng 184% so với 31/12/2008, đạt 114% kế hoạch năm 2009.

Tín dụng đạt 6.412 tỷ đồng, dư nợ tín dụng ròng (sau khi trừ dự phòng rủi ro tín dụng) đạt 6.381 tỷ đồng. Dự nợ tín dụng tăng 3.738 tỷ đồng, tương đương tăng 140% so với 31/12/2009 - đạt 96% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/10/2009, lợi nhuận của LienVietBank đạt 478,6 tỷ đồng - đạt 103% kế hoạch cả năm 2009.

Bên cạnh đó, LienvietBank cho biết đã hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ lên 3.650 tỷ đồng.