11:42 14/06/2010

LienVietBank lấy ý kiến phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

N.Anh

Hội đồng Quản trị LienVietBank thống nhất lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 5.160 tỷ đồng

Giao dịch tại LienVietBank.
Giao dịch tại LienVietBank.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) thống nhất lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.650 tỷ đồng lên 5.160 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, vốn điều lệ dự kiến phát hành thêm trong năm 2010 là 1.510 tỷ đồng, trong đó bao gồm phát hành 81 triệu cổ phiếu - tương ứng 810 tỷ đồng cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) và phát hành 70 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức - tương ứng 700 tỷ đồng cho các tổ chức tài chính, tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự kiến, cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được phát hành trong quý 2 & 3 năm 2010 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kế hoạch phát hành 81 triệu cổ phiếu cho VNPost và 70 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Sau khi thực hiện hai đợt phát hành riêng lẻ trên, vốn điều lệ của LienVietBank sẽ tăng lên 5.160 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2010, LienVietBank đặt chỉ tiêu tổng tài sản đạt 60.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 11.000 tỷ đồng và mạng lưới mở thêm 12 chi nhánh và 40 phòng giao dịch mới; tỷ lệ nợ xấu ≤ 1%.