18:16 29/12/2010

LienVietBank mở chi nhánh tại Thanh Hóa

Mai Thủy

Ngân hàng (LienVietBank) thành lập chi nhánh Thanh Hóa, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 8/1/2011

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) thành lập chi nhánh Thanh Hóa, đặt tại số 33 đường Trần Phú, Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Việc thành lập chi nhánh trên thực hiện theo văn bản số 9897/NHNN-TTGSNH ngày 21/12/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 6300048638-019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/12/2010.

Ông Vũ Xuân Sinh được bổ nhiệm là Giám đốc LienVietBank Thanh Hóa. Chi nhánh này có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và của LienVietBank.

Dự kiến chi nhánh này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 8/1/2011 .