22:12 12/02/2010

LienVietBank sắp phát hành trái phiếu chuyển đổi

Nguyễn Hoài

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được phép chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) cho biết, theo giấy chứng nhận chào bán số 513/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/2/2010, LienVietBank được phép chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi.

Thời gian thực hiện đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này sẽ diễn ra vào ngày 1/4/2010, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, lãi suất 7%/năm, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn của trái phiếu 1 năm, được đáo hạn vào thời điểm kết thúc 1 năm kể từ ngày phát hành.

Trong đó, cơ cấu phát hành như sau: 10.950.000 trái phiếu (tương đương giá trị phát hành 1.095 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu) cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 26/2/2010 (tính trên vốn điều lệ 3.650 tỷ đồng); 2.000.000 trái phiếu (tương đương giá trị 200 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu) cho cán bộ công nhân viên của LienVietBank và 7.050.000 trái phiếu (tương đương giá trị 705 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu) cho nhà đầu tư chiến lược tổ chức và cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng giám đốc LienVietBank, cho biết với đợt phát hành này, LienVietBank nhắm tới mục tiêu huy động một lượng vốn 2.000 tỷ đồng (tính theo mệnh giá trái phiếu). Đây được coi như một kênh huy động vốn bổ sung nhằm mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Nguồn lực tài chính này cũng góp phần nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản trị, điều hành và cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của ngân hàng. Ngoài ra, phần còn lại từ nguồn vốn này sẽ được sử dụng cho các hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh, liên kết, cấp vốn thành lập các công ty trực thuộc ngân hàng.

Thời điểm phát hành tính từ ngày 1/4/2010 (đây là thời điểm bắt đầu tính lãi suất). Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 1 - 24/3/2010.