11:16 08/04/2011

LienVietBank thành lập chi nhánh Vũng Tàu

P.V

Ngân hàng Liên Việt thành lập chi nhánh Vũng Tàu tại 473 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) thành lập chi nhánh Vũng Tàu tại 473 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi nhánh này được thành lập theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước qua văn bản số 2065 NHNN-TTGSNH ngày 15/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đề nghị mở chi nhánh của LienVietBank; và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 6300048638-024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 25/3/2011.

Ông Huỳnh Bắc Trung được bổ nhiệm là Giám đốc LienVietBank Vũng Tàu. Chi nhánh này chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và của LienVietBank.

Dự kiến LienVietBank Vũng Tàu sẽ khai trương vào ngày 23/4/2011.