12:32 26/02/2013

LienVietPostBank cho vay tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân

Lê Phương

LienVietPostBank đã bắt đầu chương trình cho vay tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 với lãi suất cho vay hỗ trợ là 11%/năm

LienVietPostBank là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng 
nhà nước cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu năm nay.
LienVietPostBank là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng nhà nước cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu năm nay.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 07/02, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã bắt đầu chương trình cho vay tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 với lãi suất cho vay hỗ trợ là 11%/năm.

Theo đó, thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ từ ngày 20/2 đến hết ngày 31/3/2013 và các khách hàng là các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao mua thóc, gạo tạm trữ.

Ngay sau Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc LienVietPostBank đã có công văn yêu cầu các chi nhánh chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu, từ đó thẩm định và quyết định cho vay trong thời gian ngắn nhất.

Được biết, LienVietPostBank là một trong số ít ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu mua tạm trữ thóc gạo vụ hè thu năm nay. Ngân hàng luôn tích cực hưởng ứng thực hiện các chính sách của Chính phủ về khu vực nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Từ năm 2011, LienVietPostBank đã liên tục triển khai các chương trình cho vay thu mua tạm trữ thóc gạo vào cả hai vụ mùa là hè thu và đông xuân.

Các chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất để thu mua tạm trữ thóc, gạo của LienVietPostBank được thực hiện trong khuôn khổ của chương trình Tam Nông do Ngân hàng bắt đầu triển khai từ năm 2010. Theo đó, chương trình Tam Nông có mục đích trọng tâm là phát triển tín dụng cho khu vực nông nghiệp – nông thôn, góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực này.
 
Đến 31/12/2011, doanh số cho vay trong hơn 2 năm thực hiện chương trình Tam Nông đạt xấp xỉ 13.500 tỷ đồng, số lượt hộ nông dân nhận tiền vay đạt xấp xỉ 18.000 Khách hàng. Trong năm 2012, LienVietPostBank dành ra gói tín dụng 6.000 tỷ đồng cho lĩnh vực ngân hàng nông thôn và tiếp tục chính sách giảm 1% lãi suất khi khách hàng trả gốc và lãi đúng hạn. 

(Nguồn: LienVietPostBank)