14:41 25/10/2012

LienVietPostBank “chưa tính chuyện điều chỉnh kế hoạch”

Hoàng Vũ

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế mới đạt gần 35% chỉ tiêu năm nhưng LienVietPostBank cho biết chưa tính chuyện điều chỉnh

Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng được LienVietPostBank đánh giá là kết quả tương đối khả quan so với quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ.
Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng được LienVietPostBank đánh giá là kết quả tương đối khả quan so với quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa có thông cáo về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.

Thông cáo cho biết, kết thúc quý 3/2012, tổng tài sản LienVietPostBank đạt trên 59.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 35.437 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với tổng huy động 26.662 tỷ đồng vào thời điểm kết thúc năm 2011; dư nợ cho vay tính đến 30/9/2012 đạt gần 16.900 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm của ngân hàng này đạt hơn 518 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay là 1.500 tỷ đồng.

Thông cáo của LienVietPostBank cho rằng: “Đây được đánh giá là kết quả tương đối khả quan so với quy mô tổng tài sản và vốn điều lệ”.

Đến cuối tháng 9/2012, nợ xấu của LienVietPostBank duy trì ở mức dưới 3%, với 2,66%.

Về kế hoạch sắp tới, ngân hàng này cho biết đang gấp rút cùng với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tiến hành đào tạo cho hơn 1.100 giao dịch viên bưu chính để chuẩn bị cho công tác triển khai các dịch vụ ngân hàng trên mạng lưới tiết kiệm bưu điện trong toàn quốc.

“Riêng với kế hoạch 2012, Hội đồng Quản trị vẫn quyết tâm đạt kế hoạch đề ra và chưa tính đến chuyện điều chỉnh kế hoạch”, thông cáo cho biết.