08:03 02/12/2014

LienVietPostBank cung cấp các sản phẩm trên hệ thống tiết kiệm bưu điện

P.V

LienVietPostBank tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai phát hành thẻ trên mạng lưới của Vietnam Post trên toàn quốc

 Dịch vụ này tiếp cận khách hàng thông qua các bưu cục trên khắp cả 
nước, giúp khách hàng có thể giao dịch tại mọi địa điểm mà chưa lắp đặt 
ATM.
Dịch vụ này tiếp cận khách hàng thông qua các bưu cục trên khắp cả nước, giúp khách hàng có thể giao dịch tại mọi địa điểm mà chưa lắp đặt ATM.
Với mong muốn mang đến cho khách hàng những tiện ích khi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mọi nơi, mọi lúc, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai phát hành thẻ trên mạng lưới của Vietnam Post trên toàn quốc.

Theo đó, LienVietPostBank sẽ mở rộng mạng lưới phát triển thẻ lên 821 phòng giao dịch bưu điện (thuộc 47 tỉnh/thành phố, nhằm tăng độ bao phủ thẻ của LienVietPostBank trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước. 821 phòng giao dịch bưu điện phát hành thẻ lần này nằm trong số 1.081 điểm giao dịch bưu điện đã được online hóa vào cuối năm 2013.

Như vậy, bên cạnh các sản phẩm huy động, cho vay mà LienVietPostBank đã và đang triển khai đồng bộ tại các phòng giao dịch bưu điện, việc cung cấp sản phẩm thẻ LienVietPostBank góp phần hoàn thiện chức năng của một phòng giao dịch ngân hàng.

Ngày 7/4/2014 là thời điểm hai bên chính thức triển khai dịch vụ thẻ liên kết phát triển hạng Chuẩn đầu tiên tại hệ thống các phòng giao dịch bưu điện. Dịch vụ này tiếp cận khách hàng thông qua các bưu cục trên khắp cả nước, giúp khách hàng có thể giao dịch tại mọi địa điểm mà chưa lắp đặt ATM.

Ngoài các tiện ích thông thường như các sản phẩm thẻ đang lưu hành trên thị trường, Thẻ liên kết phát triển hạng chuẩn LienVietPostBank còn có thêm các tính năng sau:

- Rút tiền trên máy POS của LienVietPostBank tại hệ thống các phòng giao dịch bưu điện.

- Rút tiền trên máy ATM của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên thuộc Liên minh Thẻ.

- Thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ có đặt POS của LienVietPostBank và các ngân hàng thành viên thuộc Liên minh Thẻ.

Theo báo cáo của LienVietPostBank, số lượng thẻ ghi nợ chuẩn của LienVietPostBank lũy kế trên toàn hệ thống tính đến 20/11/2014 là 119.755 thẻ, trong đó số lượng thẻ phát hành trên mạng lưới phòng giao dịch bưu điện lũy kế tính đến cùng thời điểm trên là 15.507 thẻ.

Trong tháng 12/2014, LienVietPostBank sẽ mở rộng thêm kênh phân phối thẻ qua mạng lưới bán hàng của Viettel, ngoài kênh phân phối hiện tại thông qua mạng lưới Vietnam Post.

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng truy cập tại: http://www.lienvietpostbank.com.vn, đường dây nóng: 1800575758 hoặc liên hệ trực tiếp tại các điểm giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc.

(Nguồn:
LienVietPostBank)