10:07 07/09/2015

LienVietPostBank cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử

P.V

LienVietPostBank nằm trong nhóm 20 ngân hàng thương mại ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử

Các khách hàng doanh nghiệp bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng 
cách truy cập website của Tổng cục Thuế để đăng ký dịch vụ, sau đó đến 
chi nhánh/phòng giao dịch của LienVietPostBank hoàn thiện nốt quy trình 
đăng ký.
Các khách hàng doanh nghiệp bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng cách truy cập website của Tổng cục Thuế để đăng ký dịch vụ, sau đó đến chi nhánh/phòng giao dịch của LienVietPostBank hoàn thiện nốt quy trình đăng ký.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) nằm trong nhóm 20 ngân hàng thương mại ký thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử và đã nhanh chóng triển khai nghiệp vụ này.

Các khách hàng doanh nghiệp bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng cách truy cập website của Tổng cục Thuế để đăng ký dịch vụ, sau đó đến chi nhánh/phòng giao dịch của LienVietPostBank hoàn thiện nốt quy trình đăng ký.

Sau đó, việc nộp thuế điện tử có thể thực hiện tại bất cứ nơi nào có internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày lễ và được ghi nhận ngay tại thời điểm nộp. Bên cạnh đó, LienVietPostBank cung cấp các dịch vụ miễn phí cho khách hàng như in phục hồi chứng từ, hỗ trợ tra soát giao dịch.

Sau khi nhận được xác nhận của LienVietPostBank với việc đã nộp thuế điện tử, khách hàng có thể truy cập cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in hoặc tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp.

Tính đến hết tháng 4/2015, ngành thuế đã đạt được kết quả bước đầu trong giai đoạn triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (gần 52.000 doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử; thu gần 20.000 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước).

Tuy nhiên, tỷ lệ này mới chỉ đạt khoảng trên 10% trong tổng số gần 500.000 doanh nghiệp. Hiện vẫn còn khoảng 40 ngân hàng thương mại ở Việt Nam chưa thực hiện phối hợp với cơ quan thuế để cung cấp dịch vụ, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mở tài khoản tại 40 ngân hàng này chưa có điều kiện để thực hiện việc nộp thuế điện tử.

Hơn 7 năm thành lập, LienVietPostBank đã chứng minh tiềm lực và uy tín qua các giải thưởng chất lượng về cung cấp dịch vụ do các tổ chức/tạp chí lớn bình chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của LienVietPostBank đã tăng gấp 3 lần, đạt hơn 102.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 7.435 tỷ đồng.