18:48 07/03/2012

LienVietPostBank hạ lãi suất cho vay

Mai Thủy

Ngày 7/3/2012, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố quyết định giảm lãi suất cho vay VND

Theo từng điều kiện cụ thể khách hàng có thể được vay vốn với lãi suất 17%/năm.
Theo từng điều kiện cụ thể khách hàng có thể được vay vốn với lãi suất 17%/năm.
Ngày 7/3/2012, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố quyết định giảm lãi suất cho vay VND.

Theo đó, mức giảm tối đa là 1%/năm đối với các khách hàng vay vốn lưu động, có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả và mục đích sử dụng vốn vay vào các ngành và lĩnh vực kinh tế như: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ… Theo từng điều kiện cụ thể khách hàng có thể được vay vốn với lãi suất 17%/năm.

Trong năm 2012, LienVietPostBank được phép tăng trưởng tín dụng ở mức 15%. Trước đó, trong tháng 11/2011, ngân hàng này đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng năm 2011 với mức 30,16%, cao hơn mức tăng trưởng chung là 20%, dựa trên chất lượng tín dụng và việc thực hiện tốt đề án phát triển tín dụng nông nghiệp - nông thôn từ 2010 đến nay.

Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, LienVietPostBank sẽ tập trung nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt ưu tiên cho vay nông nghiệp - nông thôn.

Được biết trong năm 2011, ngân hàng này đã dành hơn 4.000 tỷ đồng cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm trên 40% dư nợ tín dụng.

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực LienVietPostBank, cho biết trong năm 2012 sẽ dành hơn 6.000 tỷ đồng để cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn. Những cá nhân vay vốn theo đề án tín dụng nông nghiệp, nông thôn sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất 1%/năm.