17:30 09/09/2018

LienVietPostBank hợp tác với Bắc Ninh xây dựng chính quyền điện tử

Minh Hà

LienVietPostBank ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng chính quyền điện tử

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với LienVietPostBank.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với LienVietPostBank.

Ngày 7/9/2018, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh trên địa bàn.

Theo thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank cam kết phát huy nguồn lực, thế mạnh về tài chính, công nghệ sẵn có của ngân hàng để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh phù hợp với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ về thanh toán điện tử, dịch vụ kinh doanh trên nền tảng dữ liệu số, ngân hàng số, phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho LienVietPostBank tham gia các chương trình, đề án, dự án của tỉnh đáp ứng nhu cầu về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, ứng dụng thanh toán điện tử (không dùng tiền mặt).

Xây dựng thành phố thông minh là một giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đã được xác định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đánh dấu lần đầu tiên LienVietPostBank hợp tác với chính quyền một địa phương trong việc triển khai xây dựng mô hình chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Trước đó, LienVietPostBank đã triển khai nhiều khuôn khổ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Mitsui (MKI), Công ty Doreming của Nhật Bản... trong việc phát triển các ứng dụng ngân hàng số Ví Việt; thỏa thuận với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VNSME) về hỗ trợ các dịch vụ tài chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và dịch vụ ngân hàng số.