07:11 04/07/2013

LienVietPostBank hợp tác với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Thu Hương

Biên bản ghi nhớ giữa LienVietPostBank và Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam xác định việc thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên

Sự kết hợp giữa LienVietPostBank và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ 
tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để hai bên cùng phát triển.
Sự kết hợp giữa LienVietPostBank và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để hai bên cùng phát triển.
Ngày 28/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa LienVietPostBank và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam xác định việc thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên và cam kết mở rộng hợp tác trong các hoạt động công nghệ, quan hệ đại lý, mạng lưới, khách hàng, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm và các dịch vụ tài chính – ngân hàng.

LienVietPostBank ưu tiên cung cấp cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam các sản phẩm dịch vụ như: tín dụng, bảo lãnh, thanh toán, ngoại hối, thẻ, ngân hàng điện tử… đồng thời phối hợp quảng bá thương hiệu của nhau.

Đồng thời, việc ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác góp phần mở rộng đối tượng khách hàng lớn của LienVietPostBank trong việc cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ. Dịch vụ này hiện được ngân hàng triển khai thông qua hệ thống gần 70 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng và trên cả mạng lưới bưu điện gồm trên 10.000 điểm giao dịch, phủ rộng 63 tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2011, với sự góp vốn của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vào Ngân hàng bằng hệ thống Tiết kiệm Bưu điện và bằng tiền mặt, ngân hàng được đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Sự kiện này cũng đưa LienVietPostBank trở thành ngân hàng có mạng lưới lớn trong nhóm các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Với lợi thế đặc biệt về mạng lưới của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt như trên, sự kết hợp giữa LienVietPostBank và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để hai bên cùng phát triển.

(Nguồn: LienVietPostBank)