17:15 25/10/2013

LienVietPostBank mở 4 chi nhánh mới

PV

Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai và Quảng Bình là 4 trong 5 chi nhánh mà LienVietPostBank vừa được cho thành lập

Khách hàng giao dịch tại LienVietPostBank.<br>
Khách hàng giao dịch tại LienVietPostBank.<br>
Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Nam Định và Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh của LienVietPostBank tại 4 tỉnh này.

Tại Phú Thọ, giấy phép kinh doanh của LienVietPostBank có số 6300048638-040 và Giám đốc của Chi nhánh là ông Vũ Mạnh Hà. Chi nhánh đặt tại địa chỉ số 1172, đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại tỉnh Nam Định, giấy phép đăng ký kinh doanh có số 6300048638-041. Chi nhánh của LienVietPostBank đặt tại số 223 đường Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thànho pố Nam Định. Giám đốc Chi nhánh là ông Trần Thanh Hải.

Còn tại tỉnh Lào Cai, giấy phép đăng ký kinh doanh có số 6300048638-042. Chi nhánh được đặt tại số 13, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Giám đốc Chi nhánh là ông Nguyễn Tiến Hùng.

Tại tỉnh Quảng Bình, Chi nhánh được đặt tại số 01 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giám đốc Chi nhánh là ông Nguyễn Văn Hồng theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động số 6300048638-044.

Các nghiệp vụ được phép kinh doanh của 4 chi nhánh bao gồm: huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác. Dự kiến cả 3 chi nhánh sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 10/2013..

Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai và Quảng Bình là 4 trong 5 chi nhánh cấp tỉnh/thành mà LienVietPostBank vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập, bao gồm: Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, góp phần thúc đẩy thực hiện chính sách tín dụng khu khu vực nông nghiệp, nông thôn theo định hướng của Đảng và Chính phủ.

(Nguồn: LienVietPostBank)