10:07 19/12/2014

LienVietPostBank tài trợ vốn các đối tác liên kết với Vinafood II

Nhật Hà

LienVietPostBank tài trợ vốn cho các thương lái, nhà máy, hợp tác xã, doanh nghiệp trong phương án liên kết với Vinafood II

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LienVietPostBank với Vinafood II.<br>
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa LienVietPostBank với Vinafood II.<br>
Ngày 18/12/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tín dụng nhằm xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng và kinh doanh lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua Thỏa thuận hợp tác, LienVietPostBank đồng ý tài trợ vốn cho các thương lái, nhà máy, hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng lúa gạo trong phương án liên kết với Vinafood II và các đơn vị thành viên đáp ứng đầy đủ điều kiện cho vay theo quy định với hạn mức cho vay và thời gian cho vay phù hợp.

Về phía Vinafood II và các đơn vị thành viên đồng ý cung cấp đầy đủ cho LienVietPostBank tất cả các thông tin, hợp đồng, danh sách các doanh nghiệp có năng lực cung ứng lúa gạo cho Vinafood II và các đơn vị thành viên để LienVietPostBank xem xét thẩm định tài trợ vốn để thực hiện phương án liên kết.

Vinafood II cam kết mua lại hết số lượng lúa gạo của Doanh nghiệp được LienVietPostBank xem xét cho vay theo như thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán đã ký kết và chuyển tiền thanh toán Hợp đồng thu mua lúa gạo cho các Doanh nghiệp qua tài khoản của Doanh nghiệp mở tại LienVietPostBank.

Là doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam và cũng là một trong các nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, trong những năm gần đây, Vinafood II đóng vai trò quan trọng trong mô hình chiến lược của Việt Nam về phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Vinafood II và LienVietPostBank cũng là đối tác chiến lược và truyền thống của nhau từ nhiều năm qua, nhiều hoạt động hợp tác về tín dụng, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh và dịch vụ thu hộ… đã và đang được hai bên triển khai đồng bộ.

Bên cạnh việc không ngừng ra mắt các sản phẩm, dịch vụ tài chính nhiều tiện ích, LienVietPostBank là một trong những ngân hàng đi đầu trong cung cấp tín dụng cho các dự án lớn trong nước, phát triển nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Trong đó phải kể đến các đề án tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Chương trình Tam Nông).

Cụ thể, năm 2010, LienVietPostBank chính thức công bố Đề án “Đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 10/2013, LienVietPostBank công bố đề án “5.000 tỷ cho vay ưu đãi nông nghiệp nông thôn có bảo hiểm từ thiện lãi suất khu vực đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015”.

Mục đích của Chương trình Tam Nông là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, gắn doanh nghiệp với nông dân, cho vay khép kín đảm bảo liên kết các nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà xuất khẩu với nông dân, từ đó góp phần giảm lãi suất cho vay khu vực nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

(Nguồn: LienVietPostBank)