16:43 27/03/2012

LienVietPostBank thay Tổng giám đốc

Hoàng Vũ

Hội đồng Quản trị LienVietPostBank vừa ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Phong

Ông Phạm Doãn Sơn - người được Hội đồng Quản trị LienVietPostBank đề cử đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Phong.
Ông Phạm Doãn Sơn - người được Hội đồng Quản trị LienVietPostBank đề cử đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay ông Lê Hồng Phong.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Phong.

Hiện tại, Hội đồng Quản trị LienVietPostBank chỉ định ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên từ ngày 27/3/2012 đến ngày tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.

Nghị quyết cũng nêu rõ Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và được đại hội cổ đông cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 19/3/2012, Hội đồng Quản trị LienVietPostBank cũng đã có công văn gửi cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung ông Lê Hồng Phong vào thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong đơn từ nhiệm của mình, ông Lê Hồng Phong cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm, cũng như sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng Quản trị trong suốt thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. Ông cũng nêu rõ việc phân công công tác mới phù hợp với năng lực của ông hơn, và qua đó, có thể giúp ông phát huy được tốt các thế mạnh của bản thân.

Ông Phạm Doãn Sơn, người được đề cử đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, sinh năm 1967, đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ông Sơn đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của LienVietPostBank kể từ khi thành lập ngân hàng 2008 đến nay. Trước khi công tác tại LienVietPostBank, ông Sơn giữ chức Trưởng phòng các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước.