09:14 26/08/2013

LienVietPostBank: Tổng tài sản tăng mạnh, lợi nhuận giảm

Đại Quang

Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt 78.206 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt gần 300 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank đạt gần 300 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2013, tổng tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt 78.206 tỷ đồng, tăng mạnh 11.793 tỷ đồng (tương đương 17,8%)  so với cuối năm 2012.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2013 vừa công bố, tổng tài sản của LienVietPostBank tăng chủ yếu do huy động vốn khách hàng tăng 34%, đạt 55.598 tỷ đồng, đồng thời, cho vay khách hàng cũng tăng gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng so với thời điểm đầu năm bên cạnh khoản chứng khoán đầu tư tăng thêm hơn 5.500 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng đến hết quý 2 năm nay của ngân hàng này đạt 32.857 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với cuối năm 2012.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2013, lợi nhuận của LienVietPostBank đã giảm so với cùng kỳ năm 2012 do dự phòng rủi ro và chi phí hoạt động đều tăng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 300 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái.

Theo LienVietPostBank, trong 6 tháng đầu năm mặt bằng lãi suất trên thị trường liên tục giảm, nhiều ngân hàng đạt mức lợi nhuận thấp tương đối so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, với LienVietPostBank, lợi nhuận giảm còn do chi phí hoạt động tăng, do ngân hàng đẩy mạnh các dự án trang bị và nâng cấp các phòng giao dịch bưu điện trong toàn quốc, mở rộng mạng lưới cung ứng sản phẩm dịch vụ.

Một phần nguyên nhân lợi nhuận giảm nữa là do dự phòng rủi ro tăng hơn 30% để góp phần hạn chế các khoản nợ xấu.