08:03 16/08/2012

LienVietPostBank triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước

Hoàng Anh

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa chính thức triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước

Với dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cá nhân hay doanh nghiệp có thể yên tâm giao cho ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí.
Với dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cá nhân hay doanh nghiệp có thể yên tâm giao cho ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng thời hạn và tiết kiệm chi phí.
Để giúp đỡ khách hàng tiết kiệm thời gian, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa chính thức triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước.

Khi phải nộp thuế hay nộp ngân sách nhà nước, người dân hay các doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nghĩa vụ. Theo báo cáo của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, trung bình các doanh nghiệp phải mất 1.050 giờ (tương đương 130 ngày làm việc) để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đóng thuế.

Dịch vụ thu ngân sách Nhà nước của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ra đời nhằm giúp các khách hàng nộp các khoản thuế, các khoản phí theo nghĩa vụ mà khách hàng phải thực hiện.

Tính đến nay, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã kết nối thành công với Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Thuế để thu các khoản thuế nội địa như thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất trong nước, thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ ôtô, xe máy, thuế chuyển quyền sử dụng đất,…

Hotline: 1800 577 758 (miễn phí)