16:01 09/09/2010

LIG, SDS và VHL trả cổ tức bằng tiền

Mai Anh

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HNX thông báo trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 8%, 4% và 20%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của LIG, SDS và VHL.

* 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX).

Theo đó, ngày 5/10, LIG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Licogi 13 -  Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

* 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX).

Theo đó, ngày 30/9, SDS sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà - Số 37/464 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội.

* 16/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 16/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX).

Theo đó, ngày 12/10, VHL trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.