09:59 22/10/2008

Lilama 69-3 được chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng

N.Anh

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 được phép chào bán 5 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 17/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán ra cổ phiếu công chúng cho Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (Lilama 69-3).

Theo đó, Công ty Cổ phần Lilama 69-3 được phép chào bán ra công chúng 5 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó có: 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; 1,700 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1,7 và 300.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, công ty 69-3 có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 515 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như: thiết kế - tư vấn đầu tư xây dựng; gia công chế tạo thiết bị và kinh doanh xuất nhập khẩu; lắp đặt thiết bị đồng bộ trong dây chuyền sản xuất; dịch vụ bảo trì, sửa chữa; đóng mới,...