16:51 01/12/2009

Loạt tiện ích mới trên sàn vàng SBJ

Mai Phương

Trung tâm Giao dịch vàng SBJ vừa công bố một loạt tiện tích mới cho nhà đầu tư

Mạng lưới hoạt động của sàn vàng SBJ hiện đã bao phủ trên toàn quốc với hơn 200 điểm giao dịch.
Mạng lưới hoạt động của sàn vàng SBJ hiện đã bao phủ trên toàn quốc với hơn 200 điểm giao dịch.
Trung tâm Giao dịch vàng SBJ - thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (Sacombank-SBJ) - vừa công bố một loạt tiện tích mới cho nhà đầu tư. Các tiện ích mới này được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 1/12/2009.

Tiện ích thứ nhất được sàn SBJ đưa ra lần này là cho phép nhà đầu tư giao dịch mua bán đảo chiều. Với tiện ích này, khi khách hàng thực hiện lệnh để đóng trạng thái hiện tại và mở trạng thái mới đối lập với trạng thái hiện tại, khối lượng giao dịch tối đa có thể gấp đôi so với trạng thái đã mở trước đó.

Tiện ích mới thứ hai là xử lý từng phần tài sản đảm bảo của nhà đầu tư. Khi giá vàng biến động làm mức ký quỹ thực tế của khách hàng vi phạm mức xử lý (2%), SBJ sẽ mua hoặc bán một phần tài sản đảm bảo của khách nhằm mục đích nâng mức ký quỹ thực tế đến mức ký quỹ ban đầu (5%). Khối lượng xử lý từng phần phải thỏa điều kiện bước nhảy về khối lượng theo quy định hiện hành.

Tiện ích mới cuối cùng được sàn SBJ áp dụng từ ngày 1/12 là thu lãi tự động. Trong tiện ích này, SBJ sẽ thực hiện thu lãi tự động hàng tháng của khách hàng đối với các khoản cho vay đầu tư vàng thu lãi bằng VND.

Trường hợp tài khoản VND không đủ số dư sẽ thu bằng vàng trên tài khoản giữ hộ vàng. Tỷ giá quy đổi để thu lãi trong trường hợp khác loại tiền là tỷ giá mua/bán của Sacombank tại thời điểm thu. Lãi được thu theo thứ tự ưu tiên như sau: thu lãi cho vay VND trước, lãi cho vay vàng sau; thu trên tài khoản VND cho đến hết lãi vay hoặc hết số dư có; tiếp tục thu trên tài khoản vàng cho đến hết lãi vay hoặc hết số dư có.

Trường hợp sau khi trích trên hai tài khoản vẫn không đủ số dư để thu lãi, phần còn lại sẽ được tiếp tục thu tự động vào các ngày tiếp theo nếu tài khoản VND và/hoặc vàng phát sinh số dư. Ngoài ra, khách hàng cần lưu ý về bước nhảy khối lượng giao dịch sau khi Sacombank thực hiện trích thu lãi vàng.

Mạng lưới hoạt động của sàn vàng SBJ hiện đã bao phủ trên toàn quốc với hơn 200 điểm giao dịch. Nhờ đó, sàn vàng này đang là một trong những sàn vàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất hiện nay.