16:56 06/05/2015

Logo các hãng công nghệ lớn đã thay đổi như thế nào?

Diệp Vũ

Theo thời gian, các hãng công nghệ lớn đã không ít lần tìm cách tạo một hình ảnh mới mẻ hơn

<br>
<br>