15:46 16/01/2012

Lợi nhuận 2011 của DaiABank tăng trên 300%

Mai Tâm

Ngân hàng Đại Á (DaiABank) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận tăng trên 300% so với năm 2010

Năm 2011, DaiABank đã đưa vào hoạt động 11 chi nhánh, phòng giao dịch mới, đưa số điểm giao dịch lên 63 điểm.
Năm 2011, DaiABank đã đưa vào hoạt động 11 chi nhánh, phòng giao dịch mới, đưa số điểm giao dịch lên 63 điểm.
Ngày 16/1/2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận tăng trên 300% so với năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2011, tổng tài sản DaiABank đạt 22.300 tỷ đồng; tổng số huy động tiền gửi đạt 5.208 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2010; dư nợ tín dụng đạt 6.996 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2010; nợ xấu dưới 1%.

Đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt được trong năm 2011 là 502 tỷ đồng, tăng trên 300% so với năm 2010. “Trong cơ cấu lợi nhuận mảng tín dụng chiếm tỷ lệ thấp; lợi nhuận chủ yếu từ phí và dịch vụ và đầu tư tăng cao, nhất là phí từ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế tăng từ 200% -  500%”, DaiABank cho biết.

Trong năm 2011, DaiABank cũng đã đưa vào hoạt động 11 chi nhánh, phòng giao dịch mới, đưa số điểm giao dịch lên 63 điểm.