10:34 03/05/2013

Lợi nhuận của ACBS giảm mạnh

Hà Anh

Quý 1, lợi nhuận trước thuế của ACBS đạt 78,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng cùng kỳ

Quý 1/2013, ACBS đứng thứ 3 với 6,73% thị phần môi giới trên HOSE.<br>
Quý 1/2013, ACBS đứng thứ 3 với 6,73% thị phần môi giới trên HOSE.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố kết quả kinh doanh quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu quý 1 của ACBS đạt gần 114 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ (93,66 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 22 tỷ đồng, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 52 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 38,36 tỷ đồng,...

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2013 của ACBS đạt 78,65 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 1/2013, tổng tài sản của ACBS giảm gần 1.800 tỷ đồng, từ 4.840 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 3.060 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối quý 1/2013, nợ phải trả của ACBS giảm 1.848 tỷ đồng, từ 3.187 tỷ đồng, còn 1.339 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn giảm từ 700 tỷ đồng, xuống còn 400 tỷ đồng; đáng chú ý là ACBS đã trả được khoản nợ dài hạn 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 69,772 tỷ đồng.

Hiện, ACBS đang nắm giữ 5,3 triệu cổ phiếu EIB; 8,88 triệu cổ phiếu VCB; 18,4 triệu cổ phiếu ngân hàng Kiên Long, 9,64 triệu cổ phiếu xi măng Hà Tiên 1; 6,43 triệu cổ phiếu xi măng Bút Sơn; 3,2 triệu cổ phiếu của Sai Gon Postel...