14:57 19/07/2012

Lợi nhuận của Chứng khoán Xuân Thành tăng mạnh

Hà Anh

Công ty Chứng khoán Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012

Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Chứng khoán Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu quý này của VIX đạt 24,3 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 2/2011, lũy kế 6 tháng đạt 34,7 tỷ đồng, tăng 88% cùng kỳ 2011.

Trong quý 2, doanh thu môi giới quý 2 đạt 1 tỷ đồng, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 11,2 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 11,7 tỷ đồng.

Chi phí kinh doanh quý 2/2012 của VIX là 11 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 của VIX đạt 11 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 25,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của VIX đạt 9,1 tỷ đồng, lũy kế đạt 19,65 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Chứng khoán Xuân Thành tăng mạnh - Ảnh 1