09:44 04/01/2008

Lợi nhuận của Công ty Nam Việt tăng mạnh

Hải Bằng

Doanh thu 11 tháng đầu năm 2007 của Công ty Cổ phần Nam Việt đạt 2.956 tỷ đồng

Ngày 3/1, Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico) cho biết, doanh thu 11 tháng đầu năm 2007 đạt 2.956 tỷ đồng, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước và đạt 70% so với kế hoạch năm 2007.

Lợi nhuận 11 tháng đầu năm 2007 đạt 390 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm trước và đạt 87% so với kế hoạch năm 2007. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 13,19%, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2007 là 12% mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu).

Sau khi Công ty Kiểm toán KPMG kiểm toán xong năm 2007, Nam Việt sẽ tiến hành tổ chức đại hội cổ đông, dự kiến đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 4/2008 (hiện KPMG đã kiểm toán xong 6 tháng đầu năm 2007).