17:06 17/05/2013

Lợi nhuận của OGC giảm tới 90% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 1, lãi trước thuế của OGC đạt 11,67 tỷ đồng, giảm 74,5% so cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 3,86 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu OGC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, kết thúc quý 1/2013, doanh thu thuần của OGC đạt 306,4 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán là 214 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận gộp đạt 92,4 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 1, doanh thu tài chính đạt 109 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ - trong khi đó thì chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong quý 1/2013.

Lãi từ công ty liên kết đạt 15,7 tỷ đồng, giảm 43,4% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 11,67 tỷ đồng, giảm 74,5% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3,86 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ.

Năm 2013, OGC dự kiến tổng doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, như vậy, công ty mới hoàn thành 5,85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, OGC thông báo đầu tư thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa Info với vốn đầu tư là 127,5 tỷ đồng, chiếm 85% vốn điều lệ của Info.