17:40 08/08/2013

Lợi nhuận của Ôtô Trường Hải tăng mạnh

Hà Anh

Quý 1, Thaco lãi sau thuế hơn 94 tỷ đồng, nhưng đến quý 2 thì công ty lãi tới hơn 267 tỷ đồng, tăng gần 400% so với cùng kỳ

Cổ đông Thaco đã thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 
thời điểm niêm yết phù hợp.
Cổ đông Thaco đã thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên HOSE và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp.
Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2013 đạt 3.160 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 37,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của Thaco đạt 267,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (54,11 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 266,96 tỷ đồng. EPS quý 2 đạt 822 đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 215 đồng.

Năm 2013, Thaco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2013 đối với phân phối ôtô là 29.500 xe, doanh thu dự kiến 13.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.880 tỷ đồng, tăng 35% so năm 2012.

Đồng thời, cổ đông Thaco thông qua kế hoạch phát hành không quá 27,5 triệu cổ phiếu với giá không dưới 24.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của công ty để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hoạt động của Thaco. Thời gian chào bán hoàn tất trước 6/2014.

Đáng chú ý là, đại hội cổ đông Thaco đã thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp.