10:16 21/01/2008

Lợi nhuận của PV Drilling tăng đột biến

Hải Bằng

năm 2007, PV Drilling đạt 2.700 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 90% và lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng, tăng 367% so với năm 2006

Ngày 18/1, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) cho biết, năm 2007, PV Drilling đạt 2.700 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 90% và lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng, tăng 367% so với năm 2006.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng vọt trong năm 2007 là do PV Drilling đưa vào họat động giàn khoan biển (tháng 3/2007) tại vùng biển Vũng Tàu và dàn khoan đất liền PV Drilling 11 cũng được đưa vào hoạt động tại Algeria vào tháng 9/2007.

Năm 2008, kế hoạch doanh thu của PV Drilling là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng.

Hiện PV Drilling đang quản lý dự án đóng mới dàn khoan SemiSub do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia là chủ đầu tư, tổng vốn của dự án lên tới 620 triệu USD.