09:27 14/11/2007

Lợi nhuận của REE tăng mạnh trong 10 tháng

Hoàng Lộc

Ngày 13/11, HOSE công bố kết quả doanh thu thực hiện tháng 10/2007 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)

Ngày 13/11, HOSE công bố kết quả doanh thu thực hiện tháng 10/2007 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE):

Tháng 10/2007, nhóm công ty REE ước thực hiện tổng doanh thu thuần là 79,77 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 36,68 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2007 ước thực hiện tổng doanh thu thuần là 795,82 tỷ đồng, bằng 107,66% so với cùng kỳ năm 2006, đạt 79,58% kế hoạch năm 2007 (1.000 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế là 327,05 tỷ đồng, bằng 156,39% so với cùng kỳ năm 2006, đạt 96,19% kế hoạch năm 2007 (340 tỷ đồng).