09:46 29/11/2012

Lợi nhuận của SQC tăng mạnh nhờ titan

Hà Anh

Quý 3, SQC lãi hơn 50 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2012 lãi 135,7 tỷ đồng

Tính đến hết quý 3/2012, tổng nợ phải trả của SQC đạt gần 300 tỷ đồng.
Tính đến hết quý 3/2012, tổng nợ phải trả của SQC đạt gần 300 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã SQC-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Theo đó, riêng quý 3/2012, doanh thu thuần của SQC đạt 190,5 tỷ đồng, tăng hơn 121% so với cùng kỳ năm trước (86 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ (31,6 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SQC đạt 509,4 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ (205 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 135,7 tỷ đồng, tăng gần 113% so với cùng kỳ (63,8 tỷ đồng). EPS 9 tháng đạt hơn 1.234 đồng, trong đó EPS quý 3 đạt hơn 455 đồng.

SQC cho biết, lợi nhuận quý 3 năm nay đạt kết quả khả quan là nhờ mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy xuất xỉ titan khiến sản lượng gia tăng nên doanh thu tăng dẫn tới lợi nhuận tăng.

Tính đến hết quý 3, tổng nợ phải trả của SQC đạt gần 300 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 232,44 tỷ đồng.