14:51 07/05/2010

Lợi nhuận của TCM tăng 72% so với cùng kỳ

Huyền Thương

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành công (mã TCM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành công (mã TCM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010 và giải trình lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Quý 1/2010, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ của TCM đạt trên 406,325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 29,65 tỷ đồng.

So với quý 1/2009, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ của TCM tăng 91% (quý 1/2009 doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ đạt trên 212,8 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 72% (quý 1/2009 lợi nhuận sau thuế đạt 17,2 tỷ đồng).

Theo giải trình của công ty, tình hình tiêu thụ trong quý 1/2010 tốt hơn so với cùng kỳ năm 2009 do kinh tế phục hồi, số lượng đơn đặt hàng tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.