12:06 19/03/2018

Lợi nhuận của TPBank 2 tháng năm 2018 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

Thùy Trang

Đến hết tháng 2/2018, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 275,8 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017

Khách hàng giao dịch tại TPBank.
Khách hàng giao dịch tại TPBank.

Đến hết tháng 2/2018, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 275,8 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thông tin từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), tính đến hết tháng 2/2018, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 275,8 tỷ đồng, tăng 90,04% so với cùng kỳ năm 2017, dư nợ thị trường 1 đạt 76.782 tỷ đồng; tổng huy động đạt 106.198 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu vẫn kiếm soát được ở mức 0,97%, nằm trong kế hoạch đặt ra.

Đây là những kết quả đáng mừng, tạo tiền đề cho TPBank có một năm kinh doanh hiệu quả trong năm 2018. Kết quả này cũng kế tục một năm 2017 nhiều thành công khi lần đầu tiên TPBank đứng trong nhóm ngân hàng báo lãi nghìn tỉ. 

Năm 2017, TPBank đạt 1.206 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng rủi ro, tăng trưởng 70,65% so với lợi nhuận của năm 2016.

Tổng tài sản của TPBank cũng đạt trên 124 nghìn tỉ đồng, tăng gần 18%. Tăng trưởng tín dụng đạt 71.296 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ 1,08%, nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.