11:31 17/10/2015

Lợi nhuận của TVSI sụt giảm mạnh

Hà Anh

Kết thúc quý 3/2015, TVSI ghi nhận doanh thu 37,1 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng

Biểu đồ ghi nhận doanh thu của TVSI trong quý 3/2015.<br>
Biểu đồ ghi nhận doanh thu của TVSI trong quý 3/2015.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa cho biết, kết thúc quý 3/2015, TVSI ghi nhận doanh thu 37,1 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 11,5 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Doanh thu tự doanh đạt 3,65 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Theo TVSI, sự tăng trưởng doanh thu quý 3 này của công ty đến từ doanh thu khác. Chỉ tiêu này đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu tư vấn trong quý 3 ghi nhận 448 triệu đồng, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Chứng khoán Tân Việt đạt 9 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2015, Chứng khoán Tân Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 102,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,2 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Năm 2015, Chứng khoán Tân Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 152,9 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế 29,9 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 67.5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.