12:27 30/12/2015

Lợi nhuận của Viettel vượt 2 tỷ USD

Thủy Diệu

Lợi nhuận của Viettel năm 2015 gấp hơn 6 lần lợi nhuận của MobiFone và gần 14 lần lợi của VNPT

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Năm 2015, Viettel đạt doanh thu 222.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014 và lợi nhuận là 45.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Năm 2015, Viettel đạt doanh thu 222.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014 và lợi nhuận là 45.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%.</span>
Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, năm 2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt doanh thu 222.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014 và lợi nhuận là 45.800 tỷ đồng (tương đương trên 2 tỷ USD), tăng trưởng 8,5%.

Như vậy, lợi nhuận của Viettel đã vượt khá xa so với lợi nhuận của VNPT và MobiFone, cụ thể là gấp hơn 6 lần lợi nhuận của MobiFone và gần 14 lần lợi của VNPT.

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, nộp ngân sách Nhà nước năm 2015 của Viettel đạt 37.300 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch, tăng trưởng 44,4% so với năm 2014; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu là 40,8%.

Ngoài ra, năm 2015, Viettel đã tăng thêm 6 triệu thuê bao, lũy kế toàn mạng 72,9 triệu thuê bao, trong đó, số thuê bao trong nước đạt 56,4 triệu thuê bao; số thuê bao ở nước ngoài đạt 17,1 triệu.

Mặc dù đạt mức doanh thu và lợi nhuận rất lớn nhưng cả hai chỉ tiêu này của Viettel trong năm 2015 mới chỉ đạt 96% so với kế hoạch.

Năm 2012, lợi nhuận của Viettel đạt 27.000 tỷ đồng (cao hơn 7.000 tỷ so với năm 2011), năm 2013 là 35.086 tỷ đồng, 2014 là 40.532 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm hiện tại, trong số doanh nghiệp viễn thông lớn gồm Viettel, VNPT và MobiFone thì MobiFone vẫn là nhà mạng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn nhất, lên tới 49%; trung bình một người lao động của MobiFone đóng góp cho nhà nước 1,5 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm.