14:39 20/05/2011

Lợi nhuận HDBank đạt 200 tỷ đồng sau 4 tháng

Khánh Hòa

Tính đến cuối tháng 4/2011, Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) đạt lợi nhuận trước thuế trên 200 tỷ đồng

HDBAnk đang có kế hoạch đổi mới thương hiệu.
HDBAnk đang có kế hoạch đổi mới thương hiệu.
Tính đến cuối tháng 4/2011, Ngân hàng Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) đạt lợi nhuận trước thuế trên 200 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tính đến thời điểm trên, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 35.000 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm 2011, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước; huy động vốn đạt 70% kế hoạch, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước; tăng trưởng dư nợ 4,8%; nợ xấu được khống chế ở mức 1,36%.

Với kết quả trên, HDBank dự tính các chỉ tiêu hoạt động năm nay sẽ vượt kế hoạch.

HDBank cho biết đang tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các đối tác, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để đẩy mạnh dự án xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2011-2016, dự án chiến lược thương hiệu mới, chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng…