08:08 08/02/2013

Lợi nhuận năm 2012 của MSN giảm vì Techcombank

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012.

Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn Ma San Pro Forma đạt 10.389 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước (7.056 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.834 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ (2.507 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 2.781 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước (3.089 tỷ đồng).

Theo MSN, doanh thu năm 2012 đạt 10.389 tỷ đồng, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh proforma năm 2012 đạt 2.834 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh của Masan Consumer tăng mạnh với doanh thu và lợi nhuận sau thuế pro forma đạt lần lượt là 47,2% và 34,9% cho cả năm 2012.

Năm 2012, Masan Consumer tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và tăng số lượng nhà phân phối từ 162 lên đến 180, số lượng điểm bán hàng cũng tăng từ 164.000 lên trên 176.000 điểm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Masan Group vẫn giảm 10% so với năm ngoái do lợi nhuận sau thuế của công ty liên kết là ngân hàng Techcombank đạt 762 tỷ đồng, giảm 75,8% so với mức 3.153,7 tỷ đồng của năm trước do việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tính đến cuối năm, Techcombank giảm tỉ lệ tín dụng trên huy động vốn xuống còn 60,3% vào cuối tháng 12/2012 từ mức 70,6% trong năm 2011 và tỷ lệ an toàn vốn đạt 12,6% vào cuối tháng 12, cao hơn so với mức quy định 9%.

Báo cáo tài chính pro forma của Masan Group được lập dựa trên giả định tập đoàn này nắm 30,44% lợi ích kinh tế tại Techcombank kể từ ngày 1/1/2011; cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại, tài sản hữu hìnhvà tài sản vô hình từ thương vụ mua lại Công ty Vinacafe Biên Hòa cho năm 2012 và 2011; và cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại từ thương vụ mua lại Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc cho năm 2012.

Trước đó, Masan Group đã công bố việc thu hút được khoản đầu tư 200 triệu USD của Công ty Quản lí Quỹ KKR và việc mua lại 24,9% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.