12:01 05/09/2017

Lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh nhờ tín dụng

Thùy Duyên

Lợi nhuận các tổ chức tín dụng nói chung tăng tới 59,7%, theo cập nhật mới nhất

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên của các tổ chức tín dụng đến tháng 7/2017 tăng lên mức 2,9%, trong khi cùng kỳ năm 2016 là 2,7%.
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên của các tổ chức tín dụng đến tháng 7/2017 tăng lên mức 2,9%, trong khi cùng kỳ năm 2016 là 2,7%.
Theo báo cáo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố, lợi nhuận của hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng tăng mạnh, đặt trong diễn biến tăng trưởng tín dụng khác biệt năm nay.

Cụ thể, cập nhật gần nhất từ báo cáo trên cho thấy, lợi nhuận sau thuế của các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 7/2017 đã đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng tới 59,7% so với cùng kỳ 2016.

Theo Ủy ban, kết quả trên chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và dịch vụ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh do tín dụng tăng trưởng cao; tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9%, trong khi cùng kỳ năm 2016 là 2,7%.

Cũng theo báo cáo trên, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 8 đã đạt khoảng 11,5%, là mức cao so với nhiều năm gần đây. Trong bốn tháng cuối năm, theo chỉ đạo của Chính phủ nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ khoảng 18% lên 21-22%, dự kiến hoạt động tín dụng sẽ tiếp tục là lực đẩy mạnh hơn đối với lợi nhuận của hệ thống.

Tuy nhiên, nợ xấu của các tổ chức tín dụng lại có xu hướng tăng lên. Báo cáo trên cho biết, tính đến 30/6/2017, nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng vào khoảng 157 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối 2016. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng lên khoảng 2,9% so với mức gần 2,6% cuối 2016.