18:17 08/07/2013

Lợi nhuận Petro Vietnam tăng khá mạnh

Từ Nguyên

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Petro Vietnam đạt 27,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng

Doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm 2013 của Petro Vietnam khoảng 331 nghìn tỷ đồng, nâng tổng doanh thu cả năm khoảng 696 nghìn tỷ đồng.<br>
Doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm 2013 của Petro Vietnam khoảng 331 nghìn tỷ đồng, nâng tổng doanh thu cả năm khoảng 696 nghìn tỷ đồng.<br>
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị Petro Vietnam đạt 364,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm và tăng 53,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tập đoàn đã nộp ngân sách 82,8 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch.

Về khai thác, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13,64 triệu tấn, bằng 54,1% kế hoạch năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,34 triệu tấn, bằng 52,1% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 5,30 tỷ m3, bằng 57,6% kế hoạch năm.

Petro Vietnam cũng sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 9,05 tỷ kWh, bằng 65,3% kế hoạch năm và tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2012.

Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 3,27 triệu tấn, trong đó từ nhà máy condensate Phú Mỹ đạt 264 nghìn tấn, từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 3,01 triệu tấn.

Trong 6 tháng cuối năm, Petro Vietnam đặt mục tiêu khai thác khoảng 12,37 triệu tấn quy dầu, sản xuất khoảng 2.700 nghìn tấn xăng dầu các loại. Doanh thu dự kiến khoảng 331 nghìn tỷ đồng, nâng tổng doanh thu cả năm khoảng 696 nghìn tỷ đồng.

Petro Vietnam cũng cho biết, một số dự án lớn của tập đoàn cũng sẽ được triển khai trong 6 tháng cuối năm, trong đó có dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ được khởi công trong quý 3/2013 cũng như hoàn thiện phương án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.